27 May 2013

Ontwerp showkleding - de heren / Design show costumes - the men

Boys-time!
In een eerdere post is het ontwerp van de nieuwe dames showkleding al aan bod gekomen. In deze post wil ik graag een klein beetje aandacht besteden aan het ontwerp voor de heren.

Op een of andere manier zijn we het grootste gedeelte van onze tijd bezig met de ontwerpen voor de dames, maar nu is het eindelijk tijd voor de mannen...
Ook nu de paspop erbij gepakt en weer gaan spelen met linten en stukjes stof.

Dat het een shirt met een giletje gaat worden staat al vast en ook over de donkere broek zijn we het eens. Het giletje moet echter wel een geheel zijn met het shirt, aangezien er geen losse elementen aan de kleding mogen zitten die de dansers in gevaar zouden kunnen brengen.

Door te experimenteren met kleuren, kleurcombinaties, lengtes, en de posities van 'zakjes', zijn we weer een stuk wijzer geworden en hebben we een beter idee van waarmee we rekening moeten houden bij de stofkeuze.

In an earlier post, I reported a little about the design for the new show costumes for the ladies. In this post I would like to say a little about the new costumes for the men.

For some reason we spend most of our time on the designs for the woman, but finally it is time for the boys...Again I brought out the dress-form, ribbons, and some scraps of fabric. 
We already had the idea of the vest and dark trousers. (Because of the type of dancing we do, the vest has to be implemented into the shirt, so no loose pieces can get in the way and cause dangerous situations for both dancers.) 

Time to start playing with colors, color-combinations, and positions of 'pockets' again, as you can see in the picture.